Φορητοί ανιχνευτές

Φορητοί Ανιχνευτές στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας 

HPGe για επιτόπια γ-φασματοσκοπία και ισοτοπική ανάλυση στερών και υγρών δειγμάτων

 for1

 

 

 

CANBERRA ICAM για συνεχή μέτρηση α-ραδιενέργειας στον αέρα

ICAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANBERRA ECO-GAMMA για συνεχή μέτρηση ακτινοβολίας-γ και δόσης

 ECO GAMMA

 

 

NaI  για επιτόπια γ-φασματοσκοπία και ισοτοπική ανάλυση στερών και υγρών δειγμάτων

 for2

 

 

 

PYLON AB-5 Μετρητής ραδονίου σε αέρα, στερεά και υγρά δείγματα

for3

 

 

 

RADELEC E-PERM ανιχνευτές για μέτρηση ραδονίου σε αέρα και νερό

eperm