Υπολογιστικοί Κώδικες Πυρηνικής Τεχνολογίας

Υπολογιστικοί Κώδικες  Πυρηνικής Τεχνολογίας

Ανάλυση Πυρηνικών Αντιδραστήρων
Ραδιολογικές επιπτώσεις από ατυχήματα σε πυρηνικούς αντιδραστήρες
Διάχυση ακτινοβολίας, Θωράκιση
Αξιολόγηση ρίσκου ατυχήματος σε αντιδραστήρες
Φασματοσκοπία-γ
Εκπαίδευση στην Πυρηνική Τεχνολογία