Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Εργαστηριακή Εκπαίδευση στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Εργαστηριακή Άσκηση 1 - Ανιχνευτής Geiger - Muller
Εργαστηριακή Άσκηση 2 - Μέτρηση Πλατώ Ανιχνευτή
Εργαστηριακή Άσκηση 3 - Φάσμα ακτίνων γ και προσδιορισμός του παράγοντα αυξήσεως