Εργαστηριακή υποδομή

Εργαστηριακή Υποδομή Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας

Η εργαστηριακή υποδομή του Εργαστηρίου Πυρηνική Τεχνολογίας περιλαμβάνει:

  • Σταθερούς Ανιχνευτές
  • Φορητούς Ανιχνευτές
  • Κώδικες Πυρηνικής Τεχνολογίας