Μαθήματα

Προπτυχιακά Μαθήματα του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας

Το εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας είναι υπεύθυνο για την διδασκαλία των παρακάτω προπτυχιακών μαθημάτων:

Ε06Ε: Πυρηνικές Ακτινοβολίες: Εφαρμογές και Ακτινιπροστασία (7o Εξάμηνο)
Ε20Υ: Πυρηνική Τεχνολογία (7ο Εξάμηνο)
Ε31Ε: Ειδικά Θέματα Πυρηνικής Τεχνολογίας (8ο Εξάμηνο)
Ε08Ε: Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία (8ο Εξάμηνο)
Ε30Ε: Τεχνολογία Θερμοπυρηνικού Πλάσματος (9ο Εξάμηνο)