Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Κατά την φοίτηση τους στο τμήμα ΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ. οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα τα οποία ανήκουν στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας. Τα μαθήματα αυτά είναι:

  • Πυρηνικές Ακτινοβολίες: Εφαρμογές και Ακτινοπροστασία
  • Πυρηνική Τεχνολογία
  • Τεχνολογία Θερμοπυρηνικού Πλάσματος
  • Ειδικά Θέματα Πλάσματος & Πυρηνικής Τεχνολογίας
  • Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία

Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν και να εκπονούν διπλωματική εργασία κατά το δέκατο (10ο) εξάμηνο των σπουδών τους. Το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας ανακοινώνει θέματα διπλωματικών εργασιών για τους προπτυχιακούς φοιτητές τον μήνα Νοέμβριο της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς.