Μεταπτυχιακές Διατριβές

Μεταπτυχιακές Διατριβές του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας

  • Αδαμόπουλος Δ., ‘Προσδιορισμός του Διαθέσιμου Ηλιακού Δυναμικού στην Περιοχή της Ξάνθης και Αξιοποίησή του’, – 2003.
  • Γιακουμής Ά., ‘Σχεδιασμός και κατασκευή μικρών διαστάσεων, ανιχνευτικής διάταξης πυρηνικών ακτινοβολιών’, – 2003.
  • Δάλλας Γ., ‘Μελέτη Απόκρισης Κρυσταλλικών Υλικών – Ανιχνευτών σε Πεδία Ακτινοβολιών Φυσικής Ραδιενέργειας’, – 2004.
  • Φαντίδης Ι., ‘Μελέτη και Σχεδιασμός Κινητής Διάταξης για τη Μέτρηση Ραδιενέργειας σε Περιβαλλοντικά Δείγματα με τη Χρήση του Λογισμικού Monte Carlo’, – 2005.
  • Λάμπρου Γ., ‘Συμβολή της Διαχείρισης Αποβλήτων Υψηλής Ραδιενέργειας στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Πυρηνικούς Σταθμούς’, – 2006.
  • Στεργίδης Κ., ‘Οικονομοτεχνικές παράμετροι πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύο’, – 2008.
  • Κουτσούπας N., ‘Βέλτιστος σχεδιασμός κινητής διάταξης για την ανίχνευση ραδιενέργειας τρισδιάστατων αντικειμένων’, – 2008.
  • Κουβαλάκη Χ., ‘Προσδιορισμός προέλευσης εξαντλημένου πυρηνικού καυσίμου παραγωγής ενέργειας’, – 2009.
  • Ξανθόπουλος Γ., ‘Προσομοίωση ελέγχου της ραδιενέργειας στο περιβάλλον λόγω πυρηνικού ατυχήματος’, – 2009.
  • Καραμούζα Α., ‘Εκτίμηση της επικινδυνότητας των ραδιενεργών εκροών μιας λιγνιτικής μονάδας παραγωγής ενέργειας’, -2011.