Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας είναι υπεύθυνο για τη διδασκαλία των  μεταπτυχιακών μαθημάτων:

ΜΔΕ1/ΔΔΕ9 : Ειδικά Κεφάλαια Πυρηνικής Τεχνολογίας
ΜΔΕ10/ΔΔΕ13: Πυρηνική Οργανολογία και Εφαρμογές