Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας 

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας παραδίδει μαθήματα για τους μεταπτυχιακού φοιτητές του τμήματος ΗΜΜΥ του Δ.Π.Θ.. Τα μαθήματα αυτά είναι:

  • Ειδικά Κεφάλαια Πυρηνικής Τεχνολογίας
  • Πυρηνική Οργανολογία και Εφαρμογές

Όσοι φοιτητές το επιθυμούν μπορούν να εκπονούν μεταπτυχιακή διατριβή στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη του υπευθύνου του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας του Δ.Π.Θ..