Εκπαίδευση

Εκπαίδευση στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Στις εκπαιδευτικές αρμοδιότητες του εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας περιλαμβάνεται η παράδοση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς επίσης και η συμμετοχή των φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις.