Δραστηριότητες

Δραστηριότητες στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας του τμήματος ΗΜΜΥ του ΔΠΘ περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των φοιτητών και την διεξαγωγή έρευνας στα πεδία ενδιαφερόντων του προσωπικού.