Γνωστικό αντικείμενο

Γνωστικό αντικείμενο εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας (ΦΕΚ 148, ΠΔ 658, 13-9-1978)

  • Φυσική και Τεχνολογία των πυρηνικών αντιδραστήρων
  • Πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος
  • Τεχνολογία των πυρηνικών καυσίμων
  • Προέλευση και μέτρηση των πυρηνικών ακτινοβολιών
  • Πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Τεχνικοοικονομικά προβλήματα των πυρηνικών αντιδραστήρων