Εργαστήριο

Το εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δραστηριοποιείται από το 1978. Στόχος του είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος σε ό,τι σχετίζεται με την Πυρηνική Τεχνολογία.